Kik a mozgássérültek

Pedagógiai szempontból azokat a személyeket tekintjük mozgáskorlátozottnak, akiknél a tartó és/vagy mozgató szervrendszer veleszületett, vagy szerzett sérülése, károsodása és/vagy funkciózavara következtében a mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció jelentős és maradandó akadályozottsága áll fenn.

A mozgáskorlátozottság az esetek jelentős részében olyan következményekkel jár, amely az ép gyermeki fejlődéstől eltérő sajátos fejlődéshez vezethet, olyan módosulásokat hozhat létre a fejlődés folyamatában, amelyek megelőzése, korrekciója és kompenzációja speciális fejlesztési, nevelési, oktatási szükségleteket kívánhat.

Bizottságunk feladata

  • mozgás
  • értelem
  • szükség esetén részképességek vizsgálata

A szakértői bizottság tevékenysége

  • a fogyatékosság szűrése, megállapítása
  • a komplex vizsgálat után javaslattétel a különleges gondozás keretében történő ellátásra
  • az ellátás módjára
  • tartalmára, gyakoriságára, helyére
  • a feltételek meglétének ellenőrzése az integrációban
  • a vizsgálat általában másfél-két órát vesz igénybe

Információ:

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat
MOZGÁSVIZSGÁLÓ
Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő,
Oktató és Gondozó Tagintézménye

Mi kell a vizsgálathoz:

integrált nevelés esetén az intézmény alapító okirata és nevelési, pedagógiai programja, melyben szerepel a mozgássérült gyermekek és tanulók fejlesztése, nevelése, oktatása.