Szakértői vizsgálat

(intézményünkben végzünk vizsgálatokat)

A vizsgálatot kezdeményezheti:

 • szülő levélben
 • óvoda, iskola, fejlesztő intézmény
 • pedagógiai véleménnyel (Tü. 16-os nyomtatvánnyal)
 • jegyző, védőnő, orvos és gyermekvédelmi szakember stb.

Szükséges dokumentumok

 • orvosi záróvélemények
 • orvosi adatlap - 15/2013(II.26)
  EMMI rendelet 4. sz. melléklet
 • a gyermekkel foglalkozó szakember pedagógiai véleménye (szaktanár)

integrált nevelés esetén az intézmény alapító okirata és nevelési, pedagógiai programja, melyben szerepel a mozgássérült gyermekek és tanulók fejlesztése, nevelése, oktatása.

Letölthető dokumentumok

Az alábbi célokból végzünk szakértői vizsgálatokat:

 • korai fejlesztés megkezdése
 • bölcsődei felvételi javaslattétel
 • óvodai, iskola felvétel, a szükséges rehabilitációs foglalkozás jellegének, gyakoriságának megállapítása
 • javaslat fejlesztő felkészítésre/fejlesztő iskolában való részvételre
 • részképesség zavara esetén az okok feltárása, terápiás javaslattétel
 • szükség szerint egyes tantárgyak értékelés és minősítése alóli mentesítési javaslattétel
 • kötelező kontrollvizsgálat
 • iskolaváltás esetén az új iskola kijelölése
 • középfokú oktatás során igénybe vehető kedvezmények megállapítása
 • felsőfokú tanulmányok során igénybe vehető kedvezmények megállapítása (csak a már nyilvántartásunkban szereplő hallgatók esetében)

A szakértői vizsgálat részterületei:

 • orvosi vizsgálat
 • mozgásvizsgálat
 • gyógypedagógiai, pedagógiai vizsgálat
 • beszéd vizsgálat, illetve beszéd hiányában az egyéb kommunikációs formákra
 • pszichológiai vizsgálat

A vizsgálat során kerül sor a gyermek mozgásállapotának, értelmi képességeinek, személyiségének, tanulási képességeinek felmérésére. A vizsgálat során támaszkodunk a bemutatott zárójelentésekre, a gyermekkel foglalkozó szakemberek pedagógiai véleményére.

Szakértői vélemény

A szakértői vélemény szükséges ahhoz, hogy a mozgássérült gyermek a sajátos nevelési igényének megfelelő ellátásban, fejlesztésben és kedvezményekben részesülhessen.

Ennek hiányában az intézmény nem jogosult az ellátás megszervezésére és az ehhez kapcsolódó normatív támogatás igénybevételére! A vizsgálat részeredményeit, tapasztalatait a vizsgálatot végző szakemberek megbeszélik, a szülővel ismertetik. A szakértői véleményben rögzítésre kerül a gyermek, tanuló vizsgálati eredménye, sajátos nevelési igényének megfelelő ellátási módja, gyakorisága, fejlesztési tanácsok, kontroll vizsgálat időpontja.

A szakértői véleményt megkapja

 • a szülő
 • a küldő szakember, intézmény
 • a javasolt intézmény
 • a megsegítést nyújtó egyéb intézmény
 • jegyző

Információ:

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat
MOZGÁSVIZSGÁLÓ
Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő,
Oktató és Gondozó Tagintézménye

Mi kell a vizsgálathoz:

integrált nevelés esetén az intézmény alapító okirata és nevelési, pedagógiai programja, melyben szerepel a mozgássérült gyermekek és tanulók fejlesztése, nevelése, oktatása.